Liên hệ

Showroom: Km 89 Quốc Lộ 5, Nam Sơn – An Dương – TP Hải Phòng

Văn Phòng giao dịch: số 67A/81, Nguyễn Trãi – Máy Tơ – Ngô Quyền – Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3.771.678, 0225.3.569.063 – Fax: 0225.3.569.064

Email: admin@tienthanhstone.net – admin@bachdangtraserco.com